KOR

KOR


콘크리트 배칭 플랜트
STATIONARY
사양MODEL

 CAPACITY

 KCP BPS-60

1.0 m³ / BATCH

 KCP BPS-90

1.5 m³ / BATCH

 KCP BPS-120

2.0 m³ / BATCH

 KCP BPS-150

2.5 m³ / BATCH

KCP BPS-180

3.0 m³ / BATCH

 KCP BPS-210

3.5 m³ / BATCH

외관도 PDF DOWNLOAD

cdaa96c3f4ee450f31109f14b4744cf7_1655426401_3755.jpg
 

사양
외관도

본사 및 함안 제1공장 주소 : 경남 함안군 함안면 광정로 336화성 제2공장 주소 : 경기도 화성시 양감면 토성로 579-17
Tel: +82-55-580-9000 E-mail: info@kcppump.com
Copyright(c) All right reserved.