KOR

KOR


라인펌프
KML1714
사양

 모델

 KML1714(Engine)

 KML1714(PTO)

 최대 출력

 135 m³/h

 95 m³/h

 콘크리트 압력

 172 bar

 172 bar

 분당 행정수

 38

 28

 메인 실린더

 Ø140 / Ø80 x 1800ST

 Ø140 / Ø80 x 1800ST

 콘크리트 실린더

 Ø200 x 2100ST

 Ø200 x 1800ST

 S 밸브

 Ø200 x Ø180 mm

 Ø200 x Ø180 mm

 호퍼 용량

 0.6 m³

 0.6 m³

 트럭 RPM

 1550 RPM

 1550 RPM

 유압 펌프

 Rexroth 190S

 Kawasaki 200DTH

엔진/마력

 CAT-C7.1/300마력

 -

 엔진 RPM

 1700 RPM

 -

 최대골재크기

 40 mm

 40 mm

 수직 거리

 245 M

 240 M

 수평 거리

 430 M

 430 M

  중량

 6480 Kg

 5380 Kg
외관도 PDF DOWNLOAD

3087a711f77611e44f7f8e8eac105e63_1654665137_3481.png
 

사양
외관도

본사 및 함안 제1공장 주소 : 경남 함안군 함안면 광정로 336화성 제2공장 주소 : 경기도 화성시 양감면 토성로 579-17
Tel: +82-55-580-9000 E-mail: info@kcppump.com
Copyright(c) All right reserved.